16 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân & phương pháp tính thuế nhanh TNCN

16 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân & phương pháp tính thuế nhanh TNCN

16 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân & phương pháp tính thuế nhanh TNCN

Mua bán Cho thuê căn hộ chung cư TPHCM

Tin dự án Mua bán Cho thuê Bất động sản TPHCM
Mua bán Cho thuê Bất động sản TPHCM

16 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân & phương pháp tính thuế nhanh TNCN

16 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định hướng dẫn thì 16 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2023 bao gồm:

 

(1) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa:

- Vợ với chồng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

- Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

- Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

- Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

- Ông nội, bà nội với cháu nội;

- Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

- Anh, chị em ruột với nhau.

 

(2) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:

- Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

- Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

- Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

 

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(3) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

(4) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa:

- Vợ với chồng

- Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

- Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

- Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

- Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

- Ông nội, bà nội với cháu nội;

- Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

- Anh, chị em ruột với nhau.

 

(5) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất phải thỏa mãn các điều kiện:

- Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản;

- Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú.

 

(6) Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

 

(7) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

 

(8) Thu nhập từ kiều hối.

 

(9) Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

 

(10) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

 

(11) Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

- Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

- Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

 

(12) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

 

(13) Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

 

(14) Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

(15) Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

 

(16) Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

 

Căn cứ pháp lý (16 trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân):

 

- Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2012, 2014)

(Xem thêm Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH)

 

- Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP)

(Xem thêm Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC)


 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2023

 

Cách tính và các bậc tính thuế thu nhập cá nhân 2023

 

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đã chính thức được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành.

 

Theo đó, từ 01/07/2020, mức giảm trừ gia cảnh nâng từ 9.000.000 lên 11.000.000 đồng/tháng.

 

Đối với mỗi đối tượng khác nhau, quy định pháp luật áp dụng một phương pháp và mức đóng thuế riêng, đảm bảo quyền lợi cho mọi cá nhân thực hiện nghĩa vụ của mình một cách phù hợp nhất. Hiện tại đang có 3 cách tính thuế thu nhập dành cho 3 đối tượng khác nhau:

 

Khấu trừ 10% Khấu trừ 20% Tính thuế lũy tiến từng phần

Cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng

(cá nhân cư trú)

 

Cá nhân người nước ngoài

(cá nhân không cư trú)

Cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên

(cá nhân cư trú)

 

 

Cụ thể:

 

- Đối với cá nhân không cư trú:

 

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 20%

 

Đối với cá nhân không cư trú (người nước ngoài) có thu nhập chịu thuế > 0 đồng thì đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 20%. Và người chi trả thu nhập phải khấu trừ thuế trực tiếp vào tiền lương, tiền công trước khi trả cho người lao động.

Lưu ý: Cá nhân không cư trú không phải quyết toán thuế TNCN.

 

- Đối với cá nhân cư trú:

 

Trong trường hợp người lao động là cá nhân cư trú tại Việt Nam:

 

Trường hợp, HĐLĐ < 3 tháng, mức lương chi trả ≥ 2.000.000 đồng/tháng, thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 10%

Trường hợp HĐLĐ > 3 tháng tại Việt Nam thì tính theo phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần hoặc phương pháp tính thuế nhanh.

 

a, Tính thuế TNCN lũy tiến từng phần

 

 

Lưu ý: Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập X thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó

 

Biểu thuế thu nhập cá nhân luỹ tiến từng phần

 

b) Phương pháp tính thuế nhanh

 

 

Như vậy, người lao động phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương nhận được có tổng thu nhập chịu thuế lớn hơn các khoản giảm trừ (thu nhập tính thuế phải > 0 thì mới phải nộp thuế).

 

Các khoản giảm trừ gồm:

 

  • Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

  • Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

  • Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

 

Các khoản thu nhập miễn thuế từ tiền lương, tiền công sẽ gồm:

 

  • Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ;

  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

 

Như vậy, để tính thuế TNCN người lao động cần có mức lương ít nhất trên 11.000.000 đồng/tháng (trường hợp không có người phụ thuộc), 15.400.000 đồng/tháng (trường hợp có 1 người phụ thuộc).

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “16 trường hợp miễn thuế TNCN & Các bậc tính thuế thu nhập cá nhân 2023 mọi người cần biết”. Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân. Vì thuế là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các phúc lợi xã hội cho người dân. Hiểu đầy đủ về thuế là tiền đề để mỗi cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

 

icon icon